Lopsterweg 2, 9921 RP Stedum

0596 55 16 62

info@opniehof.nl

Diensten

Diensten

Ieder bedrijf kent een eigen cultuur en wenst een duidelijke structuur. Deze twee aspecten vormen de basis van een bedrijf. Met mijn ervaring en flexibiliteit ben ik snel in te passen in veel bedrijfs- en organisatieprocessen. Een bijkomend voordeel van het aangaan van een overeenkomst met een externe partij is de objectiviteit. Met een frisse maar ook kritische blik de juiste toon weten te raken is verhelderend. Een opsomming van mijn werkzaamheden onderscheid ik in vier categorieën.

Notuleren

Verslaglegging kan op diverse manieren. Voor het ene bedrijf volstaat het verslag met slechts een korte weergave van de bijeenkomst of zelfs alleen met een overzicht van besluiten en actiepunten. Voor een ander bedrijf of organisatie wordt een uitgebreid verslag of zelfs een woordelijke verslaglegging verwacht, zodat dit gebruikt kan worden in juridische procedures. Mijn expertise in duidelijk en goed verwoorden van het gesprokene, ook in complexe bijeenkomsten, wordt ingezet voor reguliere en jaarvergaderingen en beperkt zich niet alleen tot Noord-Nederland.

Teksten schrijven

Voor uw website, brochure of andere communicatieve uitingen is het van belang om uw dienst of product kernachtig en sterk op de markt te brengen. Met het schrijven van de tekst houd ik rekening met de doelgroep. Deze moet snel en duidelijk geïnformeerd worden of geïnteresseerd raken. Het schrijven van een voorwoord in uw jaarverslag of het uitbrengen van een persbericht behoren tot de mogelijkheden.

Organiseren

In uw bedrijf of organisatie doen zich eenmalige activiteiten voor. Mogelijk heeft u niet de juiste mensen, tijd of kennis in huis en besteedt u de organisatie liever uit aan een professional. Het uit handen nemen van de organisatie van de open dag of het evenement geeft u ruimte voor andere zaken. In mijn loopbaan heb ik frequent congressen, scholingsdagen en officiële openingen (van nationale en internationale allure) georganiseerd.

Management support

In de dynamiek van uw bedrijf ontstaan soms nieuwe werkzaamheden of de al bestaande werkzaamheden staan onder druk. Een extra hand voor uw mailbox- en agendabeheer of andere bestuurlijke ondersteuning is de oplossing. Soms moeten bedrijfsprocessen opnieuw worden ingericht en vraagt dit een extra inspanning bij marketing, facturering of archivering. Sommige afgebakende taken kunt u eenvoudig uit handen geven en kunnen op locatie of extern aan mij worden toevertrouwd.

Tarieven

Afhankelijk van uw opdracht krijgt u een prijsopgave. Immers elke organisatie/bedrijf is anders en ook de taken variëren in zwaarte of moeilijkheid. Bij een duidelijke omschrijving van de opdracht krijgt u een tarief of offerte op maat.

 • Buurcontact is een regionale krant die wordt verspreid in de gemeenten Loppersum en Ten Boer. De krant kent een huis-aan-huis en abonnee editie. Ik neem interviews af van startende ondernemers en andere bewoners in het verspreidingsgebied en schrijf artikelen.

  BuurcontactBuurcontact/Blue Mule

 • Transportbedrijf Wim van Zanten vervoert met name bouwmaterialen en landbouwproducten en is voornamelijk binnen de nationale grenzen actief. Voor dit bedrijf verzorg ik de dagelijkse communicatie, PR, administratie en boekhouding.

  Wim van ZantenTransportbedrijf Wim van Zanten

 • Het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie is een discipline in de uitvaartzorg. Het instituut verzorgt de opleiding van thanatopracteurs en bewaakt de kwaliteitseisen voor deze beroepsgroep. De thanatopracteur draagt zorg voor het tijdelijk conserveren van het menselijk lichaam na overlijden. Ik ben als ambtelijk secretaris werkzaam voor dit instituut.

  Nederlands Instituut voor ThanatopraxieNederlands Instituut voor Thanatopraxie

 • Steenwell BV is een vastgoedbeheerder die mij als notulist inzet bij de jaarvergaderingen van de commanditaire vennootschappen die vaak gehouden worden in het centrale deel van Nederland.

  Steenwell BVSteenwell BV

ineke-diensten